Cơ cấu nhân sự Khoa Quản lý thị trường

 

 1. Thạc sỹ Hoàng Việt Hà – Phó Chủ nhiệm Khoa

Tel : 04-62840351; Email: hoangvietha77@gmail.com

 

2. Thạc sỹ Nguyễn Đình Đức – Giảng viên

Tel: 04-62840351; Email: nguyendinhduc80@gmail.com

 

3. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền Minh – Giảng viên

Tel: 04-62840351; Email: minhnguyen.vitis@gmail.com

 

4. Thạc sỹ Nguyễn Thanh Vân Hằng – Chuyên viên

Tel: 04-62840351; Email: vanhanghlu90@gmail.com

Số lượt xem bài viết: 1219, Ngày cập nhật cuối cùng: 8/23/2016